Cysylltu â ni

os oes gennych unrhyw gwestiynau am deithio a byw dramor.
m.me/asylumlinks
or
eiriolaeth @alinks. Org 

os ydych chi eisiau ysgrifennu gyda ni anfonwch e-bost at
info@alinks. Org

os ydych chi eisiau gwirfoddoli gyda ni anfonwch e-bost at
Recriwtio@alinks. Org

ar gyfer codi arian ac os ydych chi am roi rhodd (diolch!) e-bostiwch
codi arian @alinks. Org

os ydych chi am siarad â'n hymddiriedolwyr, neu am gyfrifeg neu weinyddiaeth, defnyddiwch
info@alinks. Org

os ydych chi'n sefydliad arall, elw busnes neu'r cyfryngau, ac eisiau gweithio gyda'n grŵp, defnyddiwch
eiriolaeth @alinks. Org


alinks yn cael ei greu a'i gefnogi gan Asylum Links.
Mae Asylum Links yn undod sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr fel Sefydliad Corfforedig Elusennol, CIO, gyda rhif elusen 1181234.