Dulliau Cludiant yn Norwy

Mae gan Norwy hen draddodiadau cludo dŵr, ond mae'r ffordd, y rheilffordd a'r drafnidiaeth awyr wedi cynyddu o ran pwysigrwydd yn ystod yr 20fed ganrif. Oherwydd y dwysedd poblogaeth isel, mae trafnidiaeth gyhoeddus ychydig yn llai wedi'i hadeiladu allan yn ardaloedd gwledig Norwy, ond mae trafnidiaeth gyhoeddus mewn dinasoedd ac o'u cwmpas yn dda

Darllen mwy