Gofal Iechyd ym Mhacistan

System Cyflenwi Gofal Iechyd (HCDS) yw'r trefniant sy'n gwasanaethu orau i boblogaeth unrhyw wlad gyda dosbarthiadau effeithiol, effeithlon a theg o adnoddau, a chronfeydd ar gyfer seilwaith trefnus i ffynnu'n dda. Yn fyd-eang, mae HCDS yn dod yn wasanaeth cystadleuol iawn sy'n tyfu'n gyflym

Darllen mwy