Ysbytai Gorau yn Irac

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, roedd Irac wedi datblygu system gofal iechyd canolog a chyffredinol am ddim. Ym 1970, dechreuon nhw ddefnyddio model gofal iachaol yn yr ysbyty a model cyfalaf-ddwys. Irac, yn wahanol i'r gwledydd tlotach eraill, a oedd yn canolbwyntio ar ofal iechyd torfol

Darllen mwy