Amdanom ni

Gall gwybodaeth dda wneud eich profiad yn fwy pleserus ac weithiau eich osgoi rhag mynd i drafferthion difrifol.

Dolenni Dramor yn wefan am fyw rhyngwladol a theithio i bawb. Fe’i crëwyd ym mis Mehefin 2019 gan grŵp o wirfoddolwyr rhyngwladol sy’n gweithio gydag ymfudwyr a ffoaduriaid.

Mae Abroad Links eisiau rhoi gwybodaeth ddibynadwy a chlir am fyw dramor i'r nifer ehangaf o bobl ledled y byd. Rydyn ni eisiau rhannu profiadau gyda thwristiaid, teithwyr, myfyrwyr rhyngwladol, alltudion, ymfudwyr, ffoaduriaid, ac unrhyw un sydd ddim ond yn chwilfrydig am fyw dramor neu pa mor groesawgar yw eu gwlad eu hunain i dramorwyr.

Cafodd Abroad Links ei greu ac mae'n cael ei gefnogi gan Asylum Links.
Mae Asylum Links yn undod byd-eang ar gyfer ymfudwyr a ffoaduriaid sydd wedi'u cofrestru yn y DU, Sefydliad Corfforedig Elusennol Cymru a Lloegr gyda rhif Elusen 1181234.